Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verkrachting in de Bijbel

Verkrachting geldt in het Oude Testament als een ernstig misdrijf. Twee vragen speelden een rol bij de beoordeling van verkrachting: was de vrouw getrouwd of ongetrouwd, en had ze om hulp had kunnen roepen.

Als een vrouw ongetrouwd was

Als een man een ongetrouwd meisje verkrachtte, moest hij met haar trouwen. Hij mocht nooit van haar scheiden. Bovendien moest hij een schadevergoeding van vijftig sjekel betalen aan de vader van het meisje.

Als een vrouw getrouwd was

Als een man een getrouwde vrouw verkrachtte, moest hij gedood worden. Ook de vrouw werd gedood, tenzij ze buiten de stad verkracht was. De gedachte hierachter was dat ze in de stad om hulp had kunnen roepen. Als niemand haar gehoord had, had ze misschien ingestemd met de seks, en was het geen verkrachting, maar overspel

Verhalen over verkrachtingen

In het Oude Testament staan niet alleen wetten over verkrachters. En zijn ook een aantal verhalen waarin een vrouw verkracht wordt. De bekendste zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons