Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Belasting in het Oude Testament

In het oude Israël bestonden verschillende vormen van belasting. Zo moest er geld afgedragen worden aan de tempel, en aan de koning.

Verschillende soorten belasting

De koning en de tempel konden allebei belasting eisen van burgers. In de tijd van het Oude Testament bestonden er onder andere:

  • de verplichte afdracht aan de tempel;
  • de afdracht in natura aan de koning;
  • tolgeld;
  • herendienst. Bij herendienst moest men werken voor de koning zonder daarvoor betaald te worden. 

Het systematisch heffen van belastingen werd door koning Salomo geïntroduceerd. Met de inkomsten onderhield hij zijn hof (1 Koningen 4:7-19).

Vazalstaten

De koning van een overwonnen volk werd vaak verplicht belasting te betalen aan de overwinnaar. Het kon gaan om belasting in natura of om grote hoeveelheden zilver of goud. 
De koning van een overwonnen volk werd vaak verplicht belasting te betalen aan de overwinnaar. Het kon gaan om belasting in natura of om grote hoeveelheden zilver of goud. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons