Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de dariek (munt)?

Ongeveer in 520 voor Christus introduceerde de Perzische koning Darius I (522-486 voor Christus) de dariek. De dariek had een gewicht van 8,4 gram, en was van zuiver goud. De geldwaarde was gelijk aan 20 zilveren sjekels.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Kronieken 29.7 Ezra 8.27
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons