Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is overspel in de Bijbel?

Overspel was een ernstig misdrijf in de wereld van de Bijbel. Het werd bestraft met de doodstraf, iets dat ook bij de omliggende volken gebeurde.

Overspel in het Oude Testament

Een vrouw mocht geen gemeenschap hebben met iemand anders dan haar eigen echtgenoot. Het maakte niet uit of de ander een getrouwde of ongetrouwde man was. Bij overspel werd de vrouw gedood.
Voor een man gold niet alle gemeenschap buiten het huwelijk als overspel. Een man pleegde alleen overspel als hij gemeenschap had met een getrouwde vrouw, of met een meisje dat al beloofd was aan een man.

Straf voor overspel

Overspel werd bestraft met de doodstraf. Dat gebeurde in principe door steniging, maar soms ook door de man of vrouw te verbranden.
Eén van de bekendste verhalen over overspel is het verhaal over David die met de getrouwde Batseba slaapt in 2 Samuel 11. Zij worden echter niet gedood.

Overspel in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt ook gewaarschuwd tegen overspel. Dat gebeurt vaak in een opsomming met onder andere moord, hebzucht en diefstal. Al deze vormen van verkeerd gedrag worden streng veroordeeld.
Overspel was een geldige reden voor echtscheiding, zie Matteüs 19:9.

Overspel als beeld

In het Oude en Nieuwe Testament wordt overspel ook vaak gebruikt als beeld voor het verlaten van God. Mensen die vreemde goden gaan dienen, plegen eigenlijk ook overspel en hoererij ten opzichte van God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons