Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Webinars

Speciaal voor theologen en voorgangers bieden we webinars aan over verschillende Bijbelgedeelten. We gaan in op de betekenis van de teksten en slaan een brug naar de toepassing ervan, bijvoorbeeld in een preek of kringwerk.

Webinarserie: Geroepen om vrij te zijn

Tussen 30 oktober en 13 november bieden we een serie webinars over slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief. De aanleiding is 2023 als herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Daarnaast biedt deze serie een vervolg op de serie ‘groene exegese’ van najaar 2022.

  • Maandag 30 oktober, 10.00-11.00 uur: “Israël en de Exodus: bevrijding uit slavernij”
  • Maandag 6 november, 10.00-11.00 uur: “Niemand kan twee heren dienen: Jezus en de greep van het geld”
  • Maandag 13 november, 10.00-11.00 uur: “Paulus en Onesimus, slaven en vrijen in de vroegchristelijke beweging”

Recente webinars

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons