Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Pieter J. Lalleman

witte duif in de lucht
Hoe Marcus de Bijbel ziet

Marcus veronderstelt dat zijn lezers een enorme kennis van de Schrift hebben. Zij moeten goed thuis zijn in het boek van Jesaja. Hoewel Jezus een grote vernieuwer is, die ons God op een nieuwe manier leert kennen, veel van de vernieuwing en verdieping die Jezus brengt, was al voorzien door Gods profeten.

Marcus valt met de deur in huis

Van het begin tot het eind van het Bijbelboek Marcus vragen mensen zich af wie deze Jezus is. Marcus laat zien dat Jezus’ identiteit voor veel verwarring zorgt. Hij begint zijn boek echter met een enorme spoiler...

Jezus’ dienende leiderschap

Diverse malen vertelde Jezus tegen zijn leerlingen dat Hij zou moeten lijden en zelfs sterven. De leerlingen begrepen daar niets van en vergaten deze woorden. Zij hoorden wel wat Hij zei over de komst van zijn koninkrijk en ze droomden waarschijnlijk over leidinggevende posities, zoals in deze verkiezingstijd veel politici dromen over macht en invloed.

Bewuste keuze
Een bewuste keuze

Het verhaal in Marcus 12:1-12 gaat over een gelijkenis van Jezus waarin Hij zijn vijanden confronteert met hun slechte plannen om Hem te vermoorden.

Vrucht dragen

Marcus geeft veel minder gelijkenissen door dan Matteüs en Lucas, maar in Marcus 4:1-20 vinden we een heel bekende. Jezus zelf noemde dit verhaal ‘de gelijkenis van de zaaier’ (zie Matteüs 13:18), maar je kunt het ook ‘de gelijkenis van de grondsoorten’ noemen.

Golven
Met Jezus in de storm

Hoe ging het verhaal ook alweer precies? Jezus en zijn leerlingen varen over het meer dat ze goed kennen. De onverwachte storm brengt het leven van de leerlingen in gevaar, maar terwijl zij zwoegen en vechten met de wind, krijgt Jezus het voor elkaar om te slapen. Hoe dat kan, legt de schrijver niet uit.

De ketting breekt
Het koninkrijk van God in actie

Het verhaal in Marcus 5:1-20 speelt zich af in de streek ten oosten van het Meer van Galilea, de Dekapolis, een welvarend gebied met voornamelijk niet-Joodse inwoners. Hoofdpersoon naast Jezus is een man die door Jezus wordt bevrijd van onreine geesten.

Pasen de steen is weg
De steen is weg

In Marcus 15:40-41 lezen we hoe verschillende vrouwen uit Galilea aan de voet van het kruis van Jezus stonden. Een aantal van deze vrouwen was vervolgens ook aanwezig bij Jezus' begrafenis. Op de vroege zondagmorgen, werden deze vrouwen de eerste getuigen van de opstanding van Jezus.

Vergeving in de Bijbel
Jezus pakt het kernprobleem aan

De mensheid gaat gebukt onder talloze moeilijkheden, zoals armoede, vervuiling, ziekte, vooroordelen en onwetendheid, maar niets is zo erg als de vervreemding van God

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.9
Volg ons