Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2024Pieter J. Lalleman

Marcus valt met de deur in huis

Van het begin tot het eind van het Bijbelboek Marcus vragen mensen zich af wie deze Jezus is. Marcus laat zien dat Jezus’ identiteit voor veel verwarring zorgt. Hij begint zijn boek echter met een enorme spoiler, want zijn openingszin is: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ De lezer wordt direct op het juiste spoor gezet.

In plaats van ‘het evangelie’ had er in het Nederlands ook kunnen staan ‘het goede nieuws’, want het woord evangelie betekent goed nieuws. Ook hadden de vertalers kunnen kiezen voor ‘Messias’ in plaats van Christus, want Christus is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse titel ‘Messias’, ‘gezalfde’. Christus is dus niet de achternaam van Jezus.

Marcus over Jezus

Marcus’ nogal massieve opschrift vertelt ons als lezers dus direct dat Jezus van Nazaret niet zomaar iemand is. Hij is de langverwachte Messias van Israël en bovendien de Zoon van God. Wanneer we vervolgens verder lezen, kunnen wij ons bladzijden lang verbazen over hoe de mensen die Jezus op aarde tegenkwamen zich afvroegen wie Hij toch was. Maar de uitgangspositie van die mensen was veel moeilijker dan de onze, want dat Jezus Gods Zoon en de Messias is, bleek natuurlijk pas echt onmiskenbaar na zijn opstanding.

Goed nieuws

Marcus’ eerste lezers bevonden zich waarschijnlijk in Rome en in elk geval in het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk beweerde ‘goed nieuws’ voor de mensen te hebben. Het woord evangelie werd dan ook regelmatig gebruikt in de keizerlijke propaganda. Maar het was dan ook inderdaad propaganda, want Rome was een wrede macht die onderwerping eiste op straffe des doods. Het Romeinse Rijk was goed voor de rijken in de stad Rome, maar niet voor de arme massa’s en de onderworpen volken. Het nieuws van Rome was dus nepnieuws! Het echte goede nieuws is dat God in Jezus naar de aarde kwam en zich bekend maakte. Marcus’ opschrift maakt ons nieuwsgierig om verder te lezen, om te ontdekken wat zo goed was aan het optreden van Jezus van Nazaret. Heb jij het gelezen?

Mijn tip: neem daar eens de tijd voor. Niet kleine stukjes, zoals je ze in een preek of een dagboek tegenkomt, maar het hele verhaal, van begin tot einde. En stel je daarbij steeds de vraag: voor wie is dit goed nieuws? En: hoe had ik gereageerd als ik erbij was geweest?

Dr. Pieter J. Lalleman is schrijver, nieuwtestamenticus en predikant van de Baptistengemeente in Knaphill, Surrey, Groot-Brittannië. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons