Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De 10 lekkerste Bijbelteksten

Er wordt in de Bijbel nogal wat gegeten en gedronken. Sinds mensenheugenis is eten niet alleen een eerste levensbehoefte, maar ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en feest te vieren. Van deze Bijbelteksten loopt het water je hopelijk in de mond.

Honger

29Eens was Jakob aan het koken toen Esau uitgeput thuiskwam uit het veld. 30‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) 31‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob. 32‘Man, ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ 33‘Zweer het me nu meteen,’ zei Jakob. Dat deed Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.

Genesis 25:29-34NBV21Open in de Bijbel

Wie honger heeft, maakt niet altijd de beste keuzes. Niet voor niets zegt men dat je beter geen boodschappen kunt doen op een lege maag … of onderhandelen over je eerstgeboorterecht.

35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35-35NBV21Open in de Bijbel

Honger kun je ook voelen in je hart; honger naar liefde, vrede of echte vervulling. Díe honger wil Jezus voor altijd stillen.

Overvloed

23In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. 24Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken.

25Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug 26naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aäron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. 27‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er.

Numeri 13:23-27NBV21Open in de Bijbel

Het beloofde land wordt vaak beschreven als het land ‘van melk en honing’. Er is in alle opzichten overvloed; God wil dat het zijn mensen aan niets ontbreekt.

22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,

Lucas 15:22-23NBV21Open in de Bijbel

Eerst had de verloren zoon nog zo veel honger dat hij jaloers keek naar de peulen die de varkens te eten kregen (Lucas 15:16). Maar als hij thuiskomt, richt zijn vader een spetterend feestmaal voor hem aan. Hij is meer dan welkom!

16Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Lucas 9:16-17NBV21Open in de Bijbel

Ook als Jezus een hongerige menigte te eten geeft, is het geen karige bedoening. Iedereen kan zijn buik vol eten en dan nog is er meer dan voldoende over.

Geniet!

7Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Prediker 9:7-7NBV21Open in de Bijbel

We kunnen ons soms erg druk maken over wat wel en niet mag. Misschien vraag je je zelfs weleens af of je het wel ‘waard’ bent om te genieten van iets lekkers. De Bijbel geeft een heel duidelijk antwoord: ja, geniet!

31Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.

1 Korintiërs 10:31-31NBV21Open in de Bijbel

God gunt jou al het goede. Geniet ervan met volle teugen, tot eer van Hem.

Samen eten

17Beter een karige schotel groenten en liefde

dan een vetgemeste os en haat.

Spreuken 15:17-17NBV21Open in de Bijbel

Er is niets mis met een lekker groentegerecht, toch? Hoe dan ook is een maaltijd die met liefde is bereid (en genuttigd!) altijd lekkerder dan een gerecht dat haat als bijsmaak heeft.

46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Handelingen 2:46-46NBV21Open in de Bijbel

Het avondmaal kan een mooi moment zijn om je verbonden te voelen met anderen. Maar ook buiten de kerkmuren kan een gezamenlijke maaltijd een goede manier zijn om elkaar te ontmoeten – in eenvoud en vol vreugde!

20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Openbaring 3:20-20NBV21Open in de Bijbel

Ook God schuift graag bij jou aan. Houd jij een stoel voor Hem vrij?

Leesplan Aan tafel

Eten, bijpraten, op adem komen, leren, gemeenschap ervaren: aan tafel gebeurt van alles! In ons eigen leven, maar zeker ook in de Bijbel. Laat je meenemen naar tien betekenisvolle Bijbelse maaltijden die ook nu nog inspireren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons