Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

7 mooie Bijbelteksten voor een belijdenis

Met Pinksteren doen veel mensen belijdenis van hun geloof. Welke mooie teksten kun je aan hen meegeven? Wij zetten er zeven op een rij uit de NBV21.

...wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

1 Timoteüs 4:12

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

Matteüs 10:32

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Hebreeën 10:23

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

Psalm 27:1

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

1 Petrus 4:11

Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Deuteronomium 13:5

Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Spreuken 9:10

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons