Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10 Bijbelteksten over de heilige Geest

Met Pinksteren kwam de heilige Geest, in de vorm van een windvlaag en vuurtongen. Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Maar wat doet de heilige Geest eigenlijk? Deze Bijbelteksten vertellen je meer.

De Geest legt uit

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Johannes 16:13

De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn één. De Geest wil ons vertellen wat de Vader ons duidelijk wil maken, door recht tot ons hart te spreken. Ook al is de Zoon niet meer op deze aarde, zijn woorden klinken nog steeds na door de aanwezigheid van de Geest:

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14:26

De Geest pleit voor ons

En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.

Romeinen 8:26-27

De heilige Geest wordt ook wel de ‘pleitbezorger’ genoemd. Hij spreekt voor ons, als wij niet weten wat we nodig hebben of welke woorden we moeten gebruiken.

De Geest bevrijdt

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Romeinen 8:14-15

De Geest maakt vrij. Hij bevrijdt ons van angst, van de zonde, van de ketenen die ons soms zo kunnen beperken. Door Hem mogen we in alle vrijheid leven, als kinderen van onze hemelse Vader, zonder angst tekort te schieten:

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Korintiërs 3:6

De Geest spreekt en doet spreken

Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Johannes 15:26-27

Als we dan zo door de Geest bevrijd zijn en leven met Gods waarheid in ons hart, kunnen we niet anders dan daarvan getuigen. De Geest geeft ons daar de kracht voor. Hij bemoedigt ons om dáár te gaan waar Gods woord gehoord moet worden.

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1:8

Ben je niet zo’n spreker, of kom je zelfs in de problemen vanwege je geloof? Wees dan niet bang dat je niet zult weten wat je moet zeggen. De Geest wil door jou heen spreken.

Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

Marcus 13:11

De Geest leidt

Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Romeinen 8:5-6

In de Bijbel lezen we soms over mensen die heel letterlijk door de Geest geleid worden. Paulus past bijvoorbeeld zijn reisplannen aan wanneer de Geest hem ‘verhindert’ om naar een bepaalde bestemming te gaan (Handelingen 16:6-7). Ook wij mogen ons zo laten leiden, zowel op praktisch als op geestelijk gebied. Als we Hem volgen, brengt dat vreugde en vrede in ons leven.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. … Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Galaten 5:22-23a,25

Bijbelleesplan over de vrucht van de Geest

We nodigen je uit om met dit leesplan jouw kompas te ijken, om de Geest jouw richtingaanwijzer te laten zijn. Elke aflevering staat er een vrucht van de Geest centraal waar we dieper induiken. Wil jij groeien in geloof en je blijven ontwikkelen? En schrik je niet terug van eerlijke vragen waar je over na kunt denken? Dan is dit leesplan voor jou!

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons