Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10 Bijbelteksten over de heilige Geest

Met Pinksteren kwam de heilige Geest, in de vorm van een windvlaag en vuurtongen. Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Maar wat doet de heilige Geest eigenlijk? Deze Bijbelteksten vertellen je meer.

De Geest legt uit

13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Johannes 16:13NBV21Open in de Bijbel

De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn één. De Geest wil ons vertellen wat de Vader ons duidelijk wil maken, door recht tot ons hart te spreken. Ook al is de Zoon niet meer op deze aarde, zijn woorden klinken nog steeds na door de aanwezigheid van de Geest:

26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14:26NBV21Open in de Bijbel

De Geest pleit voor ons

26Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij, houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst.’

27Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet.

Daniël 8:26-27NBV21Open in de Bijbel

De heilige Geest wordt ook wel de ‘pleitbezorger’ genoemd. Hij spreekt voor ons, als wij niet weten wat we nodig hebben of welke woorden we moeten gebruiken.

De Geest bevrijdt

14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Romeinen 8:14-15NBV21Open in de Bijbel

De Geest maakt vrij. Hij bevrijdt ons van angst, van de zonde, van de ketenen die ons soms zo kunnen beperken. Door Hem mogen we in alle vrijheid leven, als kinderen van onze hemelse Vader, zonder angst tekort te schieten:

6Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Korintiërs 3:6NBV21Open in de Bijbel

De Geest spreekt en doet spreken

26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Johannes 15:26-27NBV21Open in de Bijbel

Als we dan zo door de Geest bevrijd zijn en leven met Gods waarheid in ons hart, kunnen we niet anders dan daarvan getuigen. De Geest geeft ons daar de kracht voor. Hij bemoedigt ons om dáár te gaan waar Gods woord gehoord moet worden.

8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1:8NBV21Open in de Bijbel

Ben je niet zo’n spreker, of kom je zelfs in de problemen vanwege je geloof? Wees dan niet bang dat je niet zult weten wat je moet zeggen. De Geest wil door jou heen spreken.

11Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

Marcus 13:11NBV21Open in de Bijbel

De Geest leidt

5Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Romeinen 8:5-6NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel lezen we soms over mensen die heel letterlijk door de Geest geleid worden. Paulus past bijvoorbeeld zijn reisplannen aan wanneer de Geest hem ‘verhindert’ om naar een bepaalde bestemming te gaan (Handelingen 16:6-7). Ook wij mogen ons zo laten leiden, zowel op praktisch als op geestelijk gebied. Als we Hem volgen, brengt dat vreugde en vrede in ons leven.

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Galaten 5:22-25NBV21Open in de Bijbel

Bijbelleesplan over de vrucht van de Geest

We nodigen je uit om met dit leesplan jouw kompas te ijken, om de Geest jouw richtingaanwijzer te laten zijn. Elke aflevering staat er een vrucht van de Geest centraal waar we dieper induiken. Wil jij groeien in geloof en je blijven ontwikkelen? En schrik je niet terug van eerlijke vragen waar je over na kunt denken? Dan is dit leesplan voor jou!

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons