Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
10 november 2022

7 Bijbelteksten voor een verjaardag

Ben je bijna jarig? Of ken je iemand die bijna jarig is? Hoewel verjaardagen haast niet voorkomen in de Bijbel, passen er toch verschillende Bijbelteksten bij. Misschien omdat je iemand iets wil toewensen, of omdat je zelf je verjaardag gebruikt om na te denken over je nieuwe levensjaar.

Je vindt ze hier, en we geven je nog twee tips!

Vergeet de wijze lessen niet

Luister goed! Vergeet mijn wijze lessen niet, onthoud ze goed. Ze zorgen ervoor dat je lang en gelukkig leeft.

Spreuken 3:1-2, Bijbel in Gewone Taal

Vertel aan ieder nieuw kind over God

Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.

Psalm 71:18, NBV21

Gods liefde is overstelpend

Loof de HEER, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!

Psalm 117, NBV21

Een zuiver leven geeft ware ouderdom

Want eerbiedwaardige ouderdom hangt niet af van een lang leven en is niet te meten naar het aantal levensjaren. Inzicht geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware ouderdom.

Wijsheid 4:8-9, NBV21

Heb respect voor oude mensen

Sta op voor oude mensen en heb respect voor hen. Dan laat je zien dat je eerbied hebt voor mij, jullie God. Ik ben de Heer.

Leviticus 19:32, Bijbel in Gewone Taal

Vergeet het verleden niet

Denk aan de tijden van weleer,
verdiep u in het verre verleden.
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen;
vraag de oudsten en zij zullen verhalen.

Deuteronomium 32:7, NBV21

Wat er ook gebeurt, God houdt van ons

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

Romeinen 8:38-39, Bijbel in Gewone Taal

Tips

  • Je kunt er ook voor kiezen om ieder jaar vanaf je verjaardag een specifieke Bijbeltekst een jaar lang met je mee te laten gaan. Dat kan de psalm zijn met hetzelfde hoofdstuknummer als je leeftijd, of een van de teksten uit deze blog, of een tekst die je bijzonder aanspreekt of waar je een uitdaging in ziet. Lees die tekst een jaar lang regelmatig en maak er aantekeningen bij, bijvoorbeeld in een schrift of je telefoon. Zo zul je ontdekken hoe rijk Bijbelteksten kunnen zijn.
  • Gebruik de Bijbelteksten uit deze blog om op een verjaardagskaart te zetten. Dat is pas een bijzondere wens!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons