Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
10 december 2018

Negen inspirerende teksten voor bij een huwelijk

Veel mensen krijgen een Bijbeltekst mee als ze gaan trouwen. Welke mooie teksten kun je gebruiken als je vrienden, buren of familieleden wilt feliciteren met hun huwelijk? Of welke teksten kun je zelf op je uitnodiging zetten? Wij zetten er negen op een rij.

1. ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.’ (Spreuken 3:3, NBV21)

2. ‘Vol hoop wachten wij op de Heer. Hij helpt ons, hij beschermt ons. Hij maakt ons gelukkig, bij hem zijn wij veilig.’ (Psalm 33:20-21, Bijbel in Gewone Taal)

3. ‘Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk.’ (Prediker 4:12, Bijbel in Gewone Taal)

4. ‘Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. (…) De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de HEER. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.’ (Hooglied 8:6-7, NBV21)

5. ‘Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.’ (Psalm 118:24, NBV21)

6. ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11, NBV21)

7. ‘Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is.’ (Romeinen 12:9, Bijbel in Gewone Taal)

8. ‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (1 Korintiërs 13:4-7, NBV21)

9. ‘We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.’ (1 Johannes 4:16, Bijbel in Gewone Taal).

Wil je meer lezen over liefde in de Bijbel? Of ben je op zoek naar verhalen over Gods liefde voor mensen? Kijk dan ook eens bij de topics ‘Liefde tussen mensen’ of ‘Liefde van God’. Of volg het leesplan over ‘Liefde’.

Roelien Smit
Hoofd communicatie bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.12
Volg ons