Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7 Bijbelteksten over feestdiners

December. De gourmetstellen worden van zolder gehaald, de supermarkt adverteert met makkelijke feestgerechten en de restaurants draaien een topomzet. Velen van ons vieren Kerst met een feestmaal. Welke feestdiners vinden we terug in de Bijbel? En wat voor advies heeft de Bijbel voor ons?

Verplicht feestvieren

In de woestijn krijgt het volk Israël instructies voor later, als ze in het beloofde land zijn. Een van die instructies is dat ze een feestmaal moeten aanrichten en feest moeten vieren. Verplicht. Waarom zou dat zijn? Misschien zodat ze niet direct tot de orde van de dag overgaan, maar stilstaan bij wat God gedaan heeft. Dat is deze Kerst nog steeds een prima reden om feest te vieren!

7Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee Hij uw inspanningen heeft beloond.

Deuteronomium 12:7NBV21Open in de Bijbel

Een voorbeeld van een daadwerkelijk gevierd feest lezen we in Nehemia 8. Na de ballingschap vindt het volk Gods wetten terug. Deze worden voorgelezen. Vervolgens mag er feest worden gevierd:

10Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.

Nehemia 8:10-12NBV21Open in de Bijbel

Inspirerend, die Bijbelse feesten! Heeft de Bijbel ook advies voor zo’n feestmaal? Jazeker!

Dieetwensen

Ai, had je net bedacht om een biefstukje te serveren, blijkt één van je gasten vegetariër geworden te zijn – want dat is beter voor het milieu. Wat nu? In een net iets andere context (de vraag of je vlees dat geofferd is aan afgoden mag eten) geeft de Bijbel dit advies:

6Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God.

Romeinen 14:6NBV21Open in de Bijbel

Het gaat om de mensen

Belangrijker dan lekker eten is het samenzijn bij een feestmaal. Want dat heerlijke dessert heeft een bittere nasmaak als de spanning om te snijden is. Het Bijbelboek Spreuken zegt niet voor niets:

1Je kunt beter een stuk droog brood hebben en vrede,

dan een groot feestmaal en ruzie.

Spreuken 17:1BGTOpen in de Bijbel

Ruzie kan feestdiners verzieken. Nu heb je dat niet helemaal zelf in de hand, maar de Bijbel heeft wel advies voor jouw aandeel in de ruzie:

18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Romeinen 12:18NBV21Open in de Bijbel

Wie nodig je uit?

De schoonfamilie, het nieuwe vriendje van je tiener – wie je uitnodigt voor het kerstdiner is soms een hele puzzel. Misschien is het tijd om out of the box te denken:

12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Lucas 14:12-14NBV21Open in de Bijbel

Wie kun jij toevoegen aan de gastenlijst?

Etentje bij God

Het diner in Exodus 24 heeft een flinke gastenlijst, maar dat is niet wat er zo bijzonder is aan de maaltijd die daar plaatsvindt. Wat bijzonder is bij dit feest is de Gastheer. Ook de locatie is heel speciaal. We lezen hoe God zelf Mozes en 73 anderen uitnodigt om bij Hem te komen eten. Mozes en het volk bereiden zich voor door zich zorgvuldig te reinigen. En dan?

9Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen Hem, en zij aten en dronken.

Exodus 24:9-11NBV21Open in de Bijbel

Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn – aan dat gezelschap en die locatie kan geen kerstdiner in een sterrenrestaurant tippen!

Leesplan Aan tafel

Eten, bijpraten, op adem komen, leren, gemeenschap ervaren: aan tafel gebeurt van alles! In ons eigen leven, maar zeker ook in de Bijbel. Laat je meenemen naar tien betekenisvolle Bijbelse maaltijden die ook nu nog inspireren.

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons