Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10 Bijbelteksten over moeders

Hoewel het soms kan lijken alsof vrouwen over het hoofd worden gezien in de Bijbel, spelen ze wel degelijk een belangrijke rol in veel verhalen – soms op de achtergrond, maar soms ook zeker op de voorgrond. Vrouwen worden gewaardeerd en geprezen, net zoals wij dat doen op Moederdag (en hopelijk op nog veel meer dagen).

Moeders in de Bijbel

38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Lucas 1:38NBV21Open in de Bijbel

Maria is misschien wel de bekendste moeder in de geschiedenis van de mensheid. Wat moet het voor haar een schok zijn geweest toen ze een engel op bezoek kreeg die haar vertelde dat ze zwanger zou worden. Toch kan haar reactie een voorbeeld zijn voor ons allemaal – moeders en niet-moeders, vrouwen en mannen: ‘De Heer wil ik dienen.’

26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19:26-27NBV21Open in de Bijbel

Het was Maria al voorzegd dat ze ‘als door een zwaard doorstoken’ zou worden (Lucas 1:35). Als ze haar zoon aan het kruis ziet, worden die woorden werkelijkheid. Jezus laat haar echter niet vereenzamen. Hoewel Johannes haar eigen zoon nooit zal kunnen vervangen, ontstaat er hier toch een nieuwe, unieke band tussen een moeder en een zoon. Ze adopteren elkaar.

27Om deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. 28Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.’ Toen knielde de jongen daar voor de HEER,

1 Samuel 1:27-28NBV21Open in de Bijbel

Hanna’s kinderloosheid had haar veel verdriet gebracht. Als God haar dan toch een zoon schenkt, komt ze haar onvoorstelbare belofte na; ze erkent dat haar zoon God toebehoort, en staat hem af aan de HEER. Een daad van geloof en van zelfopoffering, en daarmee misschien wel een daad van ultiem moederschap.

5Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden dat en jij – daarvan ben ik overtuigd – nu ook.

2 Timoteüs 1:5NBV21Open in de Bijbel

Geloof is een gave van de Geest (1 Korintiërs 12:9). Tegelijk is het ook iets wat doorgegeven en voorgeleefd kan worden. Een oprecht geloof werkt aanstekelijk, van generatie op generatie.

Moederschap

21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.

Johannes 16:21NBV21Open in de Bijbel

Pijn en vreugde liggen vaak dicht bij elkaar; dat zagen we al bij Maria en Hanna. Ook vandaag de dag kan er rond moederschap en familiebanden zowel verdriet als blijdschap bestaan – van verlies en onvervuld verlangen tot blijde verwachting, en van verbroken relaties tot liefdevolle banden. Wat je situatie ook is, weet dat de pijn tijdelijk is. Als we Jezus terugzien, zal Hij ons een eeuwige vreugde geven die niemand ons kan afnemen (Johannes 16:22).

6Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven,

kinderen zijn trots op hun voorouders.

Spreuken 17:6NBV21Open in de Bijbel

Moeders en oma’s zijn vaak trots op hun kroost, maar andersom kunnen kinderen ook enorm opkijken tegen hun ouders en grootouders. Die liefde is puur en onvoorwaardelijk: gewoon omdat jij mama, papa, oma of opa, oom of tante bent.

28Haar kinderen prijzen haar,

haar man bejubelt haar:

29‘Veel vrouwen zijn sterk,

maar jij overtreft ze allemaal.’

Spreuken 31:28-29NBV21Open in de Bijbel

Veel joodse gezinnen hebben de gewoonte om bij de sabbatsmaaltijd Spreuken 31 uit te spreken. Zo krijgt de vrouw elke week te horen hoe geweldig ze is. Wat een mooi voorbeeld om te volgen: laten ook wij elkaar blijven vertellen dat we elkaar waarderen.

Volg ons leesplan over Gods hart voor kinderen

In dit leesplan kijken we gedurende tien dagen hoe verschillende Bijbelgedeeltes ons Gods hart voor kinderen laten zien.

We hopen dat dit leesplan je helpt om met een vernieuwde blik naar kinderen te kijken en je bewust te worden van hun grote waarde.

Gods moederliefde

13U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Psalmen 139:13NBV21Open in de Bijbel

Hoewel het onze aardse moeder is die ons op de wereld zette, is het God die ons maakte. Hij was vanaf het allereerste begin betrokken bij ons ontstaan en onze groei. Hij liet dat niet zomaar gebeuren, Hij is degene die ons hoogstpersoonlijk vormde en weefde.

13Zoals een moeder haar zoon troost,

zo zal Ik jullie troosten;

in Jeruzalem zul je troost vinden.

Jesaja 66:13NBV21Open in de Bijbel

God wil voor ons een hemelse Vader én Moeder zijn. Hij wil ons liefhebben, ons troosten en zich over ons ontfermen. Wat er ook gebeurt in onze eigen families, Hij laat ons nooit los.

15Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,

zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?

Zelfs al zou zij het vergeten,

Ik vergeet jou nooit.

Jesaja 49:15NBV21Open in de Bijbel

Kun je €2,50 missen?

🙌🏼 Ruim 1,5 miljoen mensen gebruiken deze website. Al voor €2,50 help je ons om deze website en andere Bijbelse producten gratis aan te blijven bieden.

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons