Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: neologismen

In de Nieuwe Bijbelvertaling worden soms neologismen gebruikt, nieuwe woorden die speciaal voor de vertaling bedacht zijn. Bijvoorbeeld ‘huidvraat’ en ‘klanktaal’. De nieuwe woorden uit de NBV zijn opgenomen in de nieuwste uitgave van het grote woordenboek van Van Dale.

Huidvraat

In plaats van huidvraat gebruiken oudere vertalingen ‘melaatsheid’ of ‘lepra’. Maar dat zijn niet de goede woorden voor de aandoening die in Leviticus 14 beschreven wordt. Lepra kwam in de tijd van het Oude Testament nog niet in het Midden-Oosten voor. We weten niet precies om welke ziekte het wel gaat in de Bijbel. ‘Huidvraat’ is een geschikte term voor de onbekende aandoening met ingrijpende gevolgen die in Leviticus 14 wordt beschreven.

Klanktaal

‘Klanktaal’ heet in oudere vertalingen ‘tongentaal’. Dit woord komt onder andere voor in 1 Korintiërs 12:10 Bij ‘tongentaal’ moet je direct aan je tong denken, maar daar heeft het verschijnsel waarover het in de Bijbel gaat, niets mee te maken. Er wordt mee bedoeld: spreken in vreemde, onverstaanbare klanken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons