Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: traditioneel taalgebruik

De taal van De Nieuwe Bijbelvertaling is hedendaags natuurlijk Nederlands. Er komt ook wel iets oudere taal in voor, maar traditionele bijbeltaal is vermeden. Veel bijbelse woorden en uitdrukkingen zijn bekend geworden via de Statenvertaling. Soms is de betekenis ervan veranderd, soms weet bijna niemand meer wat ze betekenen.

Enkele voorbeelden

  • ‘IJdelheid der ijdelheden’ is een bekende uitdrukking, maar ‘ijdelheid’ betekent ‘lucht’ of ‘zinloosheid’, en heeft niets te maken met ijdel zijn.
  • ‘Hij zit in zak en as’ betekent nu ‘hij is ten einde raad’. Maar in de Bijbel gaat het over in de rouw zijn en boete doen.
  • Ook ‘heerlijkheid’ komt niet meer voor in de NBV. Sommigen denken bij dat woord aan ‘heel erg lekker’, en maar weinig lezers weten dat het een woord is voor de glorie, de luister, de grootheid van God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons