Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: tekstkenmerken

In een tekst die een vertaler gaat vertalen, kan hij taalkenmerken en tekstkenmerken onderscheiden: allerlei taalgebruik in de tekst is heel gewoon (taalkenmerken), maar er is ook bijzonder taalgebruik, dat typisch is voor juist die ene tekst (tekstkenmerken). Een verhaal kan bijvoorbeeld langdradig verteld worden of levendig. Een betoog kan heel zakelijk zijn, of juist heel emotioneel. In poëzie kan veel klankherhaling voorkomen of veel beeldspraak. In de Nieuwe Bijbelvertaling is voor al die stilistische bijzonderheden veel aandacht geweest.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons