Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: natuurlijk Nederlands

De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling in hedendaags natuurlijk Nederlands. Natuurlijk Nederlands is niet hetzelfde als gewoon of gemakkelijk Nederlands. Het wil alleen zeggen dat de taalkenmerken gevolgd worden die voor de Nederlandse taal gelden. Taalkenmerken zijn regels, afspraken en gewoonten die voor een taal gelden.
Het Nederlands van de NBV is hedendaags; dat geldt voor de gebruikte woordenschat, maar ook voor het gebruik van aansprekingen en hoofdletters, en de vorm van de gebiedende wijs. Natuurlijk Nederlands kan heel gemakkelijk zijn, maar ook bijzonder ingewikkeld.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons