Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Deux-Aesbijbel

De Deux-Aesbijbel verscheen in 1562 in het Duitse Emden. Naar die plaats waren veel protestanten in ballingschap uitgeweken.
Het was de eerste gereformeerde bijbelvertaling in het Nederlands. Het Oude Testament was vertaald uit de bestaande vertalingen van Luther, het Nieuwe Testament was een geheel nieuwe vertaling uit de Griekse brontekst.
De Deux-Aesbijbel bleef bij de gereformeerden de meest gebruikte vertaling tot aan het verschijnen van de Statenvertaling.

De naam Deux-Aes

De naam Deux-Aes komt uit een aantekening bij Nehemia 3:5. Daar gaat het over de wederopbouw van de muren van Jeruzalem waaraan de rijken niets wilden bijdragen. De tekst van de aantekening luidt:

‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’.

Het is een gezegde uit een commentaar van Luther. Het gezegde verwijst naar het dobbelspel, en zegt dat de armen ('deux aes') niets bezitten, de rijken ('zes en vijf') niets geven en de middenstand ('vier en drie') wel bereid is te helpen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons