Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Biestkensbijbel

In 1560 verscheen de Biestkensbijbel. Deze vertaling voor doopsgezinden en lutheranen heette naar de drukker Nicolaas Biestkens. De Biestkensbijbel ging terug op een Duitse uitgave van Luther, gedrukt in 1554 in Maagdenburg.
De Biestkensbijbel is tot in de achttiende eeuw door doopsgezinden gebruikt. Voor de lutheranen verscheen in 1648 een speciaal voor hen gemaakte bewerking van deze Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons