Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Watervoorzieningen in de Bijbel

In de tijd van de koningen werden in Israël en Juda in veel steden waterwerken aangelegd. Die waren belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de stad was in tijden van droogte, of in het geval dat de stad werd belegerd.

Voorbeelden van watervoorzieningen

We kennen uit de Bijbel de namen van een aantal watervoorzieningen in Jeruzalem en andere steden. Bijvoorbeeld het waterbekken van Gibeon (2 Samuel 2:13) en de waterkelder in Mispa (Jeremia 41:7).
Bij opgravingen zijn verschillende watervoorzieningen teruggevonden, in Jeruzalem en ook in andere steden. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of de opgegraven installaties dezelfde zijn als de voorzieningen die in de Bijbel beschreven zijn, maar in een aantal gevallen, zoals de tunnel van Hizkia, is er mogelijk wel een verband.

Soorten watervoorzieningen

Er waren verschillende mogelijkheden om te zorgen voor voldoende water:

  • het aanleggen van een waterbekken om regenwater in op te vangen;
  • het uithakken van een waterkelder om opgevangen water in te bewaren;
  • het bouwen van een kanaal of aquaduct om water van buiten de stad naar de stad te leiden;
  • het graven van een tunnel van de waterbron naar de stad.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons