Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een veldslag?

Een veldslag is een gevecht tussen twee legers in het open veld. Meestal werd het leger in een aantal groepen verdeeld. Zo kon de tegenstander van verschillende kanten aangevallen worden.

Voorbereiding

Voor het begin van de strijd maakten beide legers een legerkamp op een plek die goed te verdedigen was. Vandaaruit stelden zij zich op voor het gevecht. Vooraan stonden soldaten met speren en schilden, daarachter boogschutters en slingeraars om de soldaten te dekken.
In 1 Samuel 17:1-3 wordt beschreven hoe de legers van Israël en van de Filistijnen hun legerkampen opslaan op twee tegenover elkaar liggende heuvels. Daar stellen ze zich in slagorde op. In het tussengelegen dal moet dan het gevecht plaats gaan vinden.

Strijdwagens

De Israëlieten hadden tot de tijd van Salomo geen strijdwagens, en hun tegenstanders vaak wel. Daarom was het voor de Israëlieten gunstiger om zich op te stellen op een hoger gelegen punt, waar wagens en paarden niet konden komen. Strijdwagens waren alleen goed bruikbaar in gevechten in de vlakte.
Volgens 1 Koningen 10:26 zorgt koning Salomo ervoor dat de Israëlieten strijdwagens krijgen, net als hun vijanden.

De slag

Bij het begin van de strijd werd er op een ramshoorn geblazen. Daarna werd onder luid geschreeuw de aanval ingezet.
Als de legers nog op een afstand van elkaar waren, werden er slingers, werpsperen en pijlen en bogen gebruikt om de vijanden te doden. Daarna volgde het gevecht van man tegen man. Daarbij werden vooral zwaarden, speren en knotsen gebruikt.
Soms werd geprobeerd om de vijandelijke soldaten te omsingelen, zodat ze niet konden ontsnappen. Volgens 2 Samuel 5:22-25 verslaat David op deze manier de Filistijnen in de vallei van Refaïm.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons