Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een ban?

De ban is een religieuze term die vaak gebruikt wordt in verhalen over oorlogen. Mensen of spullen zijn gewijd aan God.

Wat is de ban?

‘Met de ban slaan’ heeft in het Oude Testament vaak een religieuze betekenis: een persoon of een voorwerp wordt gewijd aan God. Dat houdt in de oudste verhalen in dat die persoon of dat voorwerp vernietigd moet worden. In latere verhalen moeten voorwerpen bewaard worden in de tempel. Dan worden ze het eigendom van de priesters. Personen moeten ook in de tempel werken.
Vooral in de strijd rond de verovering van Kanaän vraagt God om de totale vernietiging van de vijanden. Alles van de vijand (dus huizen, mensen, dieren en goederen) moet met de ban geslagen worden.

Bekende verhalen over de ban

Er zijn twee verhalen waarin God vraagt om de volledige vernietiging van de vijanden, maar waarin die opdracht niet uitgevoerd wordt. In beide gevallen reageert God woedend.

  • In Jozua 7:1-2 houdt Achan iets voor zichzelf bij de vernietiging van Jericho. Hij begraaft dat onder zijn tent. Uiteindelijk wordt hij, met zijn familie, gestenigd en verbrand.
  • Ook koning Saul moet na de strijd tegen de Amalekieten in 1 Samuel 15:8-10 alles vernietigen. Maar hij spaart de koning, net als de mooiste dieren. Als straf voor zijn ongehoorzaamheid komt er een eind aan zijn koningschap.

Buitenbijbelse bronnen

Ook buiten de Bijbel zijn teksten gevonden waarin gesproken wordt over de ban. Op de steen van Mesa (een gedenksteen uit de negende eeuw voor Christus) beroemt de koning Mesa van Moab zich op het feit dat hij zijn vijanden volledig vernietigd heeft. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons