Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Legers in de Bijbel

In het Oude Testament wordt af en toe gesproken over een Israëlitisch leger. In het Nieuwe Testament alleen over Romeinse soldaten en legereenheden.

Leger in het Oude Testament

De Israëlieten hadden een eigen leger. Vooral in de verhalen uit 1 en 2 Samuel, en uit 1 en 2 Koningen komen soldaten voor.
In Deuteronomium 20 staan regels waaraan de Israëlieten zich moesten houden als ze oorlog voerden. Er staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden mannen niet het leger in hoefden, en wat er moest gebeuren met de inwoners van een veroverde stad.

Leger in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament hadden de Israëlieten geen eigen leger meer. De Romeinen waren de baas. In het Nieuwe Testament wordt dan ook vooral gesproken over Romeinse soldaten en legereenheden.

Wapens

Soldaten gebruikten veel verschillende wapens. Ook waren soldaten getooid met een wapenrusting.
In 1 Samuel 13:19-22 wordt uitgelegd dat geen van de soldaten een zwaard of een speer had, omdat de Filistijnen ervoor gezorgd hadden dat er geen smid in Israël was om wapens te kunnen maken.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Deuteronomium 20
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons