Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de functie van de stormram?

Stormrammen werden gebruikt bij de belegering van een stad. Ze waren bedoeld om gaten in de stadsmuur te breken of om de stadspoort kapot te beuken. De Assyriërs waren de eersten die stormrammen gebruikten. Dat maakte hen heel succesvol in belegeringsoorlogen.

Constructie van de stormram

Een stormram was gemaakt van hout, en bekleed met leer en metaal. Hij bestond uit een stevige paal met een sterke metalen kop. De paal hing aan twee touwen, zodat de stormram makkelijk heen en weer geslingerd kon worden. Om de stormram heen was ter bescherming een houten kist gebouwd. Het geheel werd vervolgens op een kar gezet.

Gebruik van de stormram

Eerst werd de stormram op een kar naar de stadsmuur gereden. Omdat veel steden op een heuvel lagen, moest er eerst een helling van aarde, een bestormingsdam, worden gemaakt.
Vervolgens werd de paal met de metalen kop hard tegen de muur gestoten, zodat de kop tussen de stenen vast kwam te zitten. Dan werd de paal deze heen en weer gewrikt, net zolang totdat de stenen loslieten.

Verdediging tegen de stormram

De verdedigers van de stad schoten brandende fakkels en pijlen af naar de houten stormrammen. Zo probeerden ze de rammen in brand te steken. Om brand te voorkomen hingen de aanvallers huiden over de stormrammen die ze nat hielden met water.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons