Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een bestormingsdam?

Een bestormingsdam was een aarden wal die de aanvallers opwierpen tegen de stadsmuur van een belegerde stad. Over de bestormingsdam rolden ze hun stormrammen naar boven om daarmee de stadsmuur kapot te beuken. Steden lagen namelijk meestal op een hoger gelegen punt om het aanvallers moeilijk te maken de muren te bereiken.

Bestormingsdam bij de stad Lachis

Bij de stad Lachis zijn de resten van zo’n bestormingsdam nog goed te zien. De dam is waarschijnlijk opgeworpen door de Assyriërs, toen die in 701 voor Christus de stad aanvielen. Van deze aanval zijn ook afbeeldingen bewaard gebleven op een beroemd reliëf in de Assyrische stad Nineve. Ook op dat reliëf is een bestormingsdam te zien.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons