Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een belegeringstoren?

De belegeringstoren of stormtoren was een hoge houten toren die door aanvallers gebruikt werd bij de belegering van een stad. Vanaf de toren konden pijlen, stenen en andere projectielen over de stadsmuur geschoten worden.
Ook konden aanvallers vanaf de toren over de stadsmuur springen, zoals bijvoorbeeld staat beschreven in 1 Makkabeeën 13:44.
Een belegeringstoren werd vaak gebruikt in combinatie met een stormram. Vanaf de toren konden soldaten de wagen met de stormram verdedigen en nat houden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons