Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn scheenplaten?

Volgens 1 Samuel 17:6 droeg de Filistijnse soldaat Goliat behalve een bronzen helm en een schubbenpantser ook bronzen scheenplaten. Het Hebreeuws woord voor scheenplaten komt alleen op deze plaats in de Bijbel voor. Op afbeeldingen uit het Oude Nabije Oosten worden soldaten altijd met onbeschermde benen weergegeven. De scheenplaten in de beschrijving van Goliat zijn dus uitzonderlijk.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Samuel 17.6
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons