Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de functie van een helm?

Een helm was bedoeld om tijdens een gevecht het hoofd van een soldaat te beschermen. Soms waren er aan de helm flappen gemaakt voor de oren en de nek.
Veel gewone Israëlitische soldaten droegen helemaal geen helm, maar alleen een om het hoofd gebonden doek.

Materiaal van de helm

Bij de Israëlieten en de naburige volken waren helmen meestal van leer gemaakt. Metalen helmen waren zeldzaam, meestal geïmporteerd uit het buitenland. De Soemeriërs, de Assyriërs, de Grieken en de Romeinen  hadden wel metalen helmen.
Volgens de beschrijving in 1 Samuel 17:4 heeft de Filistijn Goliat een bronzen helm.

Verschillende vormen

Op afbeeldingen uit bijvoorbeeld Egypte en Assyrië kunnen verschillende volken herkend worden aan de vorm van hun helm. Zo waren de Zeevolken, waartoe mogelijk de Filistijnen hebben behoord, te herkennen aan hun helmen met veren. De Assyriërs hadden een helm met een opvallende spitse punt.

De helm als metafoor

De helm wordt in de Bijbel ook gebruikt als beeld, bijvoorbeeld voor redding en verlossing. In Jesaja 59:17 staat: “Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd”. En in Wijsheid 5:5 zet God “de helm op van het onherroepelijke oordeel”.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons