Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een wapenrusting?

De wapenrusting van de gewone Israëlitische soldaten was heel eenvoudig. Koningen en officieren hadden vaak een uitgebreidere wapenrusting

Wapenrusting van de gewone soldaat

Soldaten droegen een tuniek tot op de knieën, gemaakt van wol of dierenhuid, met daaromheen een stoffen of leren gordel. Ter bescherming droegen ze soms een leren helm, maar vaak hadden ze alleen een doek om het hoofd gewikkeld. Verder droeg de gewone soldaat altijd een groot of klein schild.

Wapenrusting van de koning

Koningen of officieren hadden vaak een uitgebreidere wapenrusting, gemaakt van leer of metaal: een borstkuras, een helm en een schild. In 1 Samuel 17:38-39 wordt beschreven hoe koning Saul zijn uitrusting aan David wil uitlenen, voor het gevecht met Goliat.

Wapenrusting van Goliat

In 1 Samuel 17:5-7 wordt de wapenrusting van de Filistijn Goliat beschreven: een bronzen helm, een bronzen schubbenpantser en bronzen scheenplaten. Deze beschrijving komt echter niet overeen met wat we weten over de uitrusting van de Filistijnen uit de bronstijd. Mogelijk geeft de beschrijving in de Bijbel de situatie uit een latere tijd weergeeft.

Wapenrusting als metafoor

Onderdelen van de wapenrusting worden in de Bijbel ook gebruikt als beelden voor abstracte begrippen, zoals gerechtigheid, bescherming of redding. Bijvoorbeeld in Jesaja 59:17: “Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd”, en in 1 Tessalonicenzen 5:8.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons