Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zoogdieren in de Bijbel

In de Bijbel komen verschillende zoogdieren voor. In de Nieuwe Bijbelvertaling worden de volgende soorten genoemd:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons