Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vogels in de Bijbel

In de Bijbel komen verschillende soorten vogels voor. In de Nieuwe Bijbelvertaling worden de volgende vogelsoorten genoemd:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons