Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is saffier?

Saffier is een doorzichtige, hemelsblauwe en kostbare edelsteen (zie onder andere Exodus 24:10 en Ezechiël 1:26).
De steen werd gebruikt als versiering op de borsttas van de hogepriester. In elke steen stond de naam van één van de twaalf stammen van Israël gegraveerd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons