Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een jaspis?

Jaspis is een roodkleurige edelsteen die zowel in het Oude Testament (bijvoorbeeld op de borsttas van de hogepriester), als in het Nieuwe Testament voorkomt (zie onder andere Openbaring 4:3).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons