Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een melde?

Melde is een spinazie-achtige plant die waarschijnlijk gegeten werd als een soort groente, zie Job 30:4. Melde was een armeluisgroente. Het groeide vooral rondom de Dode Zee en ten oosten van de Sinai-woestijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons