Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is meeldauw?

Meeldauw is een plantenziekte die de gewassen aantastte en de oogst vernielde. Het uitbreken van de ziekte werd beschouwd als een straf van God vanwege ongehoorzaamheid (zie Deuteronomium 28:22).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Deuteronomium 28.22
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons