Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een tempelzanger?

Vanaf de tijd van de tweede tempel waren er speciale tempelzangers die de zang tijdens de cultische bijeenkomsten verzorgden. Of er daarvoor ook al tempelzangers bestonden, is niet bekend.

Levieten

De tempelzangers waren Levieten. De tempelzang viel onder de verantwoordelijkheid van de families van Heman, Asaf en Jedutun. Zij zijn vooral bekend uit de opschriften boven sommige psalmen, zoals Psalm 77 en Psalm 88.
In 1 Kronieken 25:1-31 is de organisatie van de tempelzangers vermeld. Vierentwintig afdelingen deden om de beurt één week dienst in de tempel.

Instrumenten en wisselzang

De Levieten maakten tijdens de tempeldienst gebruik van allerlei muziekinstrumenten, zoals lieren, handtrommels en cimbalen. Ook zongen ze psalmen in beurtzang (Psalm 88, Ezra 3:11).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons