Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een hogepriester?

De hogepriester was het hoofd van de priesters. Het ambt van hogepriester was erfelijk, net als dat van de gewone priester.
De eerste hogepriester was Aäron, die gezalfd werd door Mozes.

Strenge regels voor hogepriesters

In het Oude Testament worden voor hogepriesters dezelfde regels als voor gewone priesters genoemd. Maar in een aantal gevallen waren de regels strenger:

  • Een hogepriester mocht niet als teken van rouw zijn haar los laten hangen of zijn kleren scheuren.
  • Een hogepriester mocht niet in de buurt van een lijk komen, zelfs niet als dat het dode lichaam van zijn vader of moeder was (Leviticus 21:10-12).
  • Een hogepriester moest trouwen met een vrouw die nog maagd was en uit een familie van priesters kwam (Leviticus 21:13-15).

Hogepriesters in de tijd van het Nieuwe Testament

In het Oude Testament zijn er weinig hogepriesters bij name bekend. In het Nieuwe Testament worden er twee mannen tegelijk hogepriester genoemd: Kajafas en Annas. De eerste was de echte hogepriester. Annas was zijn voorganger.
In het Oude Testament lijkt duidelijk gemaakt te worden dat iemand hogepriester voor het leven was (Numeri 35:25). Waarschijnlijk werd Annas daarom nog, ook nadat hij uit zijn ambt gezet was door de Romeinse prefect Valerius Gratus, aangesproken als hogepriester (Lucas 3:2).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons