Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een tempelfunctionaris?

In het oude Israël waren er veel verschillende personen betrokken bij het werk in de tabernakel, en later bij het werk in de tempel.  
Er waren verschillende functies: priester, Leviet, tempelzanger, poortwachter en tempelknecht.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons