Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het reukofferaltaar?

Op een reukofferaltaar of wierookaltaar werd wierook gebrand als offer.
Er zijn in Israël verschillende kleine kalkstenen altaren gevonden die mogelijk gebruikt zijn voor het branden van wierook. In enkele van die altaren zijn resten van verbrande wierook gevonden. Het is mogelijk dat de wierook in sommige gevallen niet rechtstreeks op het altaar verbrand werd, maar in een kom die op het altaar werd neergezet.
In Exodus 30:1-6 krijgt Mozes de opdracht om een reukofferaltaar voor de tabernakel te maken. Dit houten altaar moet vervolgens bekleed worden met goud. Ook in de tempel stond een reukofferaltaar.
Niet alleen voor de God van Israël werden wierookaltaren gemaakt. Volgens Jeremia 11:13 stond in elke straat van Jeruzalem een wierookaltaar voor Baäl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons