Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een brandofferaltaar?

Op een brandofferaltaar werden brandoffers gebracht. Volgens Exodus 27 kreeg Mozes de opdracht om bij de tabernakel een brandofferaltaar te bouwen. Later, toen de tempel in Jeruzalem werd gebouwd, kwam er een brandofferaltaar voor de tempel te staan.

Dieren en graan

Op een brandofferaltaar werden dieren als offer verbrand, of werden alleen de vette delen van een dier verbrand. Er steeg dan een lekkere geur op naar de hemel. In Genesis 8:21 staat dan ook: ’De geur van de offers behaagde de Heer’. Behalve dieroffers werden er ook graanoffers gebracht.

Stenen brandofferaltaar

Een brandofferaltaar was over het algemeen gemaakt van op elkaar gestapelde stenen. Volgens de voorschriften in Exodus 20:25 en Deuteronomium 27:5 mochten deze stenen niet bewerkt zijn met ijzeren gereedschap. Er mocht ook geen trap naar de bovenkant van het altaar leiden.
In verschillende verhalen in Genesis wordt verteld over de bouw van een altaar. Vaak gebeurde dat op een plek waar een belangrijke gebeurtenis of een ontmoeting met God had plaatsgevonden. Zo bouwt Noach in Genesis 8:20 een altaar op de plaats waar hij na de zondvloed weer aan land is gegaan. In Genesis 22:9 bouwt Abraham in opdracht van God een altaar om zijn zoon Isaak op te offeren.

Brandofferaltaar bij de tabernakel

In Exodus 27:1-8 en Exodus 38:1-7 staat een beschrijving van het brandofferaltaar dat Mozes in opdracht van God bij de tabernakel moest bouwen. Hij moet dit altaar niet maken van stenen maar van acaciahout, en het bekleden met brons.
Een brandofferaltaar stond echter niet altijd in een tempel of bij de tabernakel. Er zijn in Israël verschillende stenen altaren gevonden die niet in een tempel hebben gestaan, onder andere in Silo en in Megiddo.

Brandofferaltaar bij de tempel

In 2 Kronieken 4:1 wordt verteld hoe Salomo een altaar van brons laat maken voor de tempel in Jeruzalem.
In 2 Koningen 16:14 staat dat dit bronzen altaar later door koning Achaz is vervangen door een groter altaar, dat gemaakt was naar het voorbeeld van een altaar in Damascus. Als de Israëlieten na de ballingschap terugkeren naar Jeruzalem, bouwen zij meteen een nieuw brandofferaltaar, nog voordat begonnen wordt met de herbouw van de tempel (Ezra 3:2-3).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons