Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat doet een tempelwachter?

Niet alleen de stadspoorten werden bewaakt, maar ook de ingangen van de tempel. Er waren dus wachters in dienst bij de tempel. Deze poortwachters waren Levieten.

Taken van de tempelwacht

De bewakers van de tempel waren belangrijke functionarissen, zoals onder andere blijkt uit 2 Koningen 23:4. De tempelwachters hadden een aantal taken:

  • de tempel bewaken;
  • de tempelgelden beheren;
  • toezichthouden op de voorraden in de tempel.

Tijd van de tweede tempel

In de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus) werden er twee Levitische families, die van Korach en Merari, aangewezen om de tempel te bewaken. Zij waren ingedeeld in afdelingen die bij toerbeurt dienstdeden (zie 1 Kronieken 26:1-19).Voor deze tijd waren er geen vaste families die de tempel bewaakten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons