Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

stammen, geslachten en families

De wereld in de tijd van het Oude Testament kende een grote sociale samenhang.
De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, wordt een stam genoemd, daaronder komt het geslacht, en daarna volgt de familie.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons