Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de geslachten in de Bijbel?

Elke stam bestond uit een aantal geslachten. Een geslacht is dus de op een na grootste eenheid binnen de samenleving van het oude Israël. De leden van een geslacht zijn (verre) familie van elkaar.

Structuur

Een geslacht bestond uit een aantal families. Volgens de geslachtslijsten in Numeri 26 telde een geslacht maximaal zestig families, maar waarschijnlijk konden het er ook meer zijn.
Een geslacht werd geleid door oudsten.

Voor elkaar zorgen

Leden van een geslacht kenden een grote saamhorigheid:

  • in de tijd van de aartsvaders werd een huwelijkspartner bij voorkeur binnen het eigen geslacht gezocht;
  • in het geval van schulden moest er voor elkaar gezorgd worden (zie ook losserschap);
  • de dood van een lid van het geslacht moest door het geslacht gewroken worden (de bloedwraak).
  • in tijd van oorlog werd er op de geslachten een beroep gedaan om een leger op de been te brengen.

Bij elkaar in de buurt

Mensen van dezelfde geslacht woonden bij elkaar in de buurt, en daardoor kon het grondbezit makkelijk in de familie blijven. Bij feesten en offermaaltijden zocht men elkaar op.
Als iemand zijn geslacht noemde, was het dus duidelijk waar hij geografisch ongeveer vandaan kwam, net als bij het gebied van zijn stam.

Geslacht in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt ook een aantal geslachtslijsten voor, onder andere om de afstamming van Jezus te beschrijven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons