Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoofdbedekking in de Bijbel

In de tijd van de Bijbel droegen zowel mannen als vrouwen een doek om het hoofd als hoofdbedekking.

Mannen

Mannen hielden in de tijd van het Oude Testament vooral hun hoofd bedekt als bescherming tegen de zon. Meestal wikkelden ze een doek als een soort tulband om het hoofd.
In de tijd van Nieuwe Testament droegen bepaalde groepen Joden ook hun hoofd bedekt om religieuze redenen, bijvoorbeeld tijdens het bidden. Overigens zegt Paulus in 1 Korintiërs 11:4 dat een man zijn hoofd niet mag bedekken als hij bidt of in de kerk spreekt.

Vrouwen

Vrouwen hadden buitenshuis altijd hun hoofd bedekt. Vaak droegen ze net als de mannen een soort tulband. Ze konden ook hun mantel over hun hoofd slaan. Of ze droegen een aparte kortere hoofddoek.
Paulus benadrukt in 1 Korintiërs 11:2-16 dat het verplicht is voor een vrouw om haar hoofd te bedekken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons