Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een gordel in de Bijbel?

Een gordel was een brede band die om het middel werd gedragen. Meestal was hij gemaakt van linnen, soms van leer. De gordel kon om de tuniek of om de mantel worden gedragen. De plooien van de brede band konden gebruikt worden als een soort zak, om kleine voorwerpen in op te bergen.

Gordel als metafoor

Het omdoen van de gordel wordt vaak gebruikt als beeld voor zich klaarmaken voor een reis of een gevecht. In Exodus 12:11 moet het volk van Israël het pesachfeest vieren ’met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand’, klaar om te vertrekken. Met de zin ’Omgord je heupen!’ in Nahum 2:2 worden de inwoners van Nineve opgeroepen om zich klaar te maken voor de strijd.
De gordel kan in een beeld ook aangeven dat iemand een bepaalde eigenschap heeft. Bijvoorbeeld in Jesaja 11:5: De nieuwe koning draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dat betekent dat hij eerlijk en rechtvaardig zal heersen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons