Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een mantel?

Een mantel of bovenkleed werd over de tuniek heen gedragen. Zowel mannen als vrouwen droegen een bovenkleed.
De mantel was meestal gemaakt van zwaardere stof dan de tuniek. Hij werd om het middel bijeengehouden met een gordel van stof of leer.
Mensen droegen niet altijd een mantel. Bij lichamelijk werk was het makkelijker om alleen een tuniek te dragen.

Vorm van de mantel

Een mantel was een rechthoekige lap stof. Op oude afbeeldingen is te zien dat de mantel om het lichaam heen werd gewikkeld. Later, zeker ten tijde van het Nieuwe Testament, werd de mantel als omslagdoek over de schouders of over één schouder gedragen.
In de tijd van het Nieuwe Testament droegen sommige mannen in plaats van de rechthoekige mantel een Romeinse toga. Die was niet rechthoekig, maar had afgeronde hoeken.

Functies van de mantel

Een mantel was meer dan een kledingstuk. Hij werd vaak ook gebruikt als deken. Daarom moest volgens Exodus 22: 25-26 een mantel die als onderpand was genomen, vóór zonsondergang aan de eigenaar teruggegeven worden.
In de plooien van de mantel konden voorwerpen worden gedragen. In Ruth 3:15 gebruikt Ruth haar mantel om er gerst in te dragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons