Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leerling bij Matteüs

Matteüs zet de leerlingen neer als degenen die onderricht krijgen van Jezus, de leraar. Net als Mozes gaat Jezus de berg op (Matteüs 5:1), om vanaf daar zijn leerlingen te onderwijzen.

De opleiding van de twaalf

Er is een duidelijk aparte groep van twaalf leerlingen, de apostelen, die een speciale opdracht hebben. Zij krijgen de macht om onreine geesten uit te drijven en zieken te genezen (Matteüs 10:1-11:1). Maar zelfs deze bevoorrechte leerlingen moeten een lang leerproces doorlopen. Pas aan het einde van het evangelie mogen ze Jezus’ onderricht doorgeven aan alle volken (Matteüs 28:16-20).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons