Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leerling bij Marcus

Marcus beschrijft de leerlingen vooral als verwonderd en niet-begrijpend. Hij neemt de lezer van zijn evangelie mee op de weg die de leerlingen met Jezus gaan, waarbij ze zich afvragen:

Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ (Marcus 4:41)

Het onbegrip van de leerlingen

Het toppunt van onbegrip bereiken de leerlingen in Marcus 8:14-21. Jezus heeft tot tweemaal toe laten zien dat hij voor ruim voldoende brood kan zorgen, voor vijfduizend en voor vierduizend mensen. Direct daarna maken de leerlingen zich zorgen dat ze niet genoeg brood hebben. Want ze hebben, vertelt Marcus met humor, maar één brood bij zich. Jezus berispt hen:

Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet?’ (Marcus 8:17-18).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons