Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leerling bij Johannes

Jezus’ leerlingen zijn in het evangelie van Johannes vooral zijn vrienden, die in de verbondenheid met God mogen delen (Johannes 13-17). Ook vrouwen delen in deze vriendschap, zoals Maria uit Magdala laat zien in Johannes 20:1-18. In de traditie wordt zij dan ook apostola apostolorum (apostel van de apostelen) genoemd.

Gezonden door God

De vierde evangelist noemt onder de leerlingen geen aparte groep apostelen. Alleen Jezus zelf is Apostel, in de letterlijke betekenis van het woord: 'gezondene'. Hij leeft in het voortdurend besef dat hij verbonden is met de Vader.
Zoals God Jezus naar deze wereld gezonden heeft, zo zendt Jezus zijn leerlingen de wereld in om Gods boodschap bekend te maken (Johannes 17:18).
 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons